Certyfikaty

Niania pomyślnie przeszła niezależne testy kliniczne
w Czechach oraz otrzymała pozytywną opinię
polskiego Instytutu Matki i Dziecka.

Monitor oddechu Nanny jest produktem zgodnym z dyrektywą 93/42/EWG klasy IIb i dlatego jest certyfikowany jako urządzenie medyczne.