Bezpieczeństwo

Można spać spokojnie mając pewność, że Nanny strzeże
oddech Twojego dziecka. Urządzenie należy stosować go dla
wszystkich niemowlaków, ponieważ zespół nagłej
śmierci niemowlęcej (SIDS) dotyka również zdrowe
po urodzeniu dzieci. Szczególnie w przypadku wcześniaków
oraz dzieci o niskiej wadze po narodzinach stosowanie
urządzenia zapobiegającego SIDS jest konieczne.

Co to jest SIDS?

SIDS oznacza zespół nagłego zgonu niemowląt, w Polsce popularnie zwany „śmiercią łóżeczkową”.

SIDS nie jest chorobą , jest raczej diagnozą stawianą w szczególnych okolicznościach śmierci niemowlęcia. Pojawia się nagle i nieoczekiwanie, bez sygnałów ostrzegawczych.
Zespół ten jest definiowany jako nagła nieoczekiwana śmierć małego dziecka (poniżej pierwszego roku życia), które uważane było przez rodziców i lekarzy za całkiem zdrowe.

Które dzieci są najbardziej narażone na SIDS?

Można spać spokojnie mając pewność, że Nanny strzeże oddech Twojego dziecka.

Należy stosować go dla wszystkich niemowlaków, ponieważ zespół nagłej śmierci niemowlęcej (SIDS) dotyka również zdrowe po urodzeniu dzieci. Szczególnie w przypadku wcześniaków oraz dzieci o niskiej wadze po narodzinach stosowanie urządzenia zapobiegającego SIDS jest konieczne.

Zalecane środki zmniejszające ryzyko SIDS:

  • Nie układaj dziecka do spania na brzuszku, ale na plecach lub na boku

  • Nie pal w ciąży ani po porodzie w obecności dziecka, ani w pomieszczeniach mieszkalnych*

  • Głowę dziecka należy pozostawiać nieprzykrytą. Co najmniej do wieku 12-tu miesięcy nie należy wkładać dziecku do łóżeczka miękkich przykrywek i poduszek, które dziecko mogłoby przeciągnąć sobie przez głowę.

  • Nie używaj w łóżeczku pasów, zabawki nie powinny mieć sznurków lub tasiemek dłuższych niż 30 cm, do łóżeczka nigdy nie należy wkładać plastikowych worków i toreb.

  • Nie należy przegrzewać ani przechładzać dziecka podczas snu, przy przegrzaniu mogą mnożyć się bakterie w drogach oddechowych, ich obecność może uruchomić skomplikowaną reakcję immunologiczną wiodącą aż do sparaliżowania centrum oddechowego.

*Zostało udowodnione, iż nikotyna oddziałuje osłabiająco na centrum oddechowe dziecka, we krwi martwych dzieci została wielokrotnie wykryta. Matka palaczka jeszcze 30 minut po wypaleniu papierosa wydechuje przy kontakcie z dzieckiem resztki dymu i nikotyny!

*Produkt NIE zapobiega powstaniu niebezpieczeństwa zatrzymania oddychania dziecka! Jeżeli urządzenie jest stosowane i używane zgodnie z instrukcją, ryzyko niezadziałania nie występuje.